ሓበሬታ ዘይሰነቐ ህዝቢ ውሕስነቱን ቀጻልነት ወለዶታቱን ዘረጋግጹ እዋናዊ ውሳኔታት ክወስድ ኣይክእልን እዩ። ሓደ ካብቶም ቀንዲ ንህዝቢ ኤርትራ ንተደጋጋሚ ግዜ ኣብ ሓደጋ ዘውደቑዎ ኣበራት ድማ ስእነትን ጉድለትን ሓበሬታ ምስናይ ምዝንባዕ ሓበሬታ ንፕሮፖጋንዳ እዩ። በዚ ምኽንያት ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ህይወትን ግዜን ከፊሉ እዩ። ኣሰናን ካላኦት ማዕከናት

READ MORE

መንግስቲ ሱዳን ኣብ ኤውሮጳ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ (Travel document) ዘለዎም ኤርትራውያን ናብ ሱዳን ከይኣትዉ ዝኽልክል ኣዋጅ ከምዘውጽአ ተፈሊጡ። በዚ መሰረት፡ ብረቡዕ 6 ለካቲት ካብ ነርወይን ጀርመንን ስድራቤቶም ክበጽሑ ናብ ሱዳን ዝገሹ ኤርትራውያን፡ ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ካርቱም በታ ዝኣተዉላ መንገዲ ኣየር ቱርኪ ብኡንብኡ ከምዝተመልሱ እቲ

READ MORE

ስርዓት ህግደፍ፡ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ብሓይልታት ምክልኻል ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ንለውጢ ብዝተኣሳሰረ ምኽንያት፡ ኣሮን ታደሰ ንዝተባህለ፡ ሓላፊ ህግደፍ ሓንቲ ካብ ዞባታት ኣስመራ ዝነበረ ተጋዳላይ ከምዝኣሰሮ ምንጭታት ሓቢሮም። ገዲም ተጋዳላይ ኣሮን ታደሰ፡ ቅድሚ ሓላፊ ንኡስ ዞባ ህግደፍ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ምምዛዙ፡ ናይቲ ብኣውገት ዝፍለጥ ውሩይ ቤት መጻሕፍቲ

READ MORE

ብዕለት 15.02.2013፡ ኣብ ከተማ ኦስሎ፡ ሃገረ-ኖርወይ፡ ብዓይነቱ ዝተፈልየ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ስለ ዘሎ፡ ኩሉ ደላዪ ፍትሕን ለውጢን፡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ተላዒሉ ዘሎ ሰራዊት ደገፉ ክገልጽን፡ ኣብ ሱዳንን ግብጽን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ኢሰብኣዊ ግፍዒ ዓገብ ክብልን ብኽብሪ ይዕደም። ኣብ ኦስሎን ከባቢ ኦስሎን ዝርከቡ

READ MORE

ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓዲ እንግሊዝ ናብ ለንደን ዝወሓዙ መንእሰያት ዝበዝሑዎም ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ፡ ነቲ ምዑታት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘካየዱዎ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝጠልብ ምንቅስቓስ ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽን፡ ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምጽዋዕን፡ ሎሚ 1 ለካቲት፡ ኣብ ለንደን፡ ኣብ ፊት ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ

READ MORE

ሚኒስትሪ ዜናን ትካል ሃገራዊ “ድሕነት”ን - ክልተ ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም ቅድሚ ነቲ ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ዜናን ትካል “ሃገራዊ ድሕነት”ን ዘሎ ምትእስሳር ምግላጸይ ኣብ ስም ናይዚ ቀንዲ ናይ ስራሕ መሻርኽቲ ሚኒስትሪ ዜና ዝኾነ ትካል ኣተኲረ ገለ ክብል። ብርግጽ “ሃገራዊ ድሕነት” ብዝብል ስም ክጽዋዕ ዘለዎ ትካል፡ ንድሕነት

READ MORE

ድሕሪ’ቲ ብ21 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ብሓልታት ምክልኻል፡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንንምጻእ ዝተኻየደ ስርሒት ፎርቶ ብምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ተኣሲሩ ዝቐነየ ሚኒስተር ጸዓትንን ማዕድንን ኣቶ ኣሕመድ ሓጅ ዓሊ፡ ነዊሕ ምርመራ ተኻይዱሉ ሎሚ ንጉሆ 29 ጥሪ ከምዝተፈትሐ ምንጭታት ሓቢሮም። ዛጊት ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት፡ ሓደ ካብቶም ኣካይደቲ ስርሒት

READ MORE

ጀጋኑ ናይ ለንደን ብኽብሪ ከልዕሎም ኣናብስ ምስ ዋዕሮ ወዶም ጓሎም ንስርሒት ፎርቶ ተኸቲሎም ዕሱባት መላኺ ኣብ ቤቶም ድሂሎም ተቋጻጺሮሞ ድፋዖም መንጢሎም! ንሰላምን ራህዋን ምእንቲ መሰሉ ኤርትራዊ ዜጋ ፍጹም ተላዒሉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዕሱባት ድሂሉ ንምሉእ ሓርነት ዕጥቁ ሸጥ ኣቢሉ ኣብ ጎድኒ ኣሕዋቱ እኖሆ ደው ኢሉ! ንኮማንዶ ለንደን መከትቲ ምልክነት ኣገናዕ በሉለይ ብሓበን ብኽብረት ንዕርድታት ህግደፍ ጥሒሶም

READ MORE

ሰራዊት ደምህት ብጻዕቂ ኣብ ኣስመራ ይንቀሳቐስ ከምዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም። ብ21 ጥሪ ብታንክታት ዝተሰነዩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንሚኒስትሪ ዜና ተቖጻጺሮም ቅዋም ክትግበርን እሱራት ክፍትሑን ብምጥላቦም ኣብ ኤርትራ ናዕቢ ከይልዓል ዝሰግአ ጉጅለ ህግደፍ ንሰራዊት ደምህት ካብ ከባቢ ሳዋ ናብ ኣስመራን ከባቢኡን ከምዘስፈሮ ይፍለጥ፡፡እዚ ናይ ሰራዊት

READ MORE

እወ ድሃይ ገይሮም! ኣብ ዝሓለፈ እዋን ‘ድሃይ’ምበር ገይሮም’ ብዝብል ኣርእስቲ ናብ ኣሰና ዝልኣኽኩዎ ጽሑፍ ካብ ዝዝርጋሕ ንድሓር፡ድሃይ ኤርትራውያን ካብ ምስማዕ ኣየቋረጽናን። እቲ ካብ ኩሉ ዝበርተዐ ድሃይ እቲ ኣብ ፎርቶ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ሚኒስትሪ ዜና ብዕለት 21 ጥሪ፡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾኑ ተባዓት ዘንጎድጎዱዎ ቅዋም ንኽትግበርን ናይ ፖለቲካ

READ MORE

ደቂ-አረይ ከመ’ለኹም ብሓበራ እንታይ ደኣሉ ዝነፍስ ጥቓ-ጥቓ’ዚ እዝንና፡ ንስሓዶ ኣትዮም’ዮም፡ እንዳ ዝናን-ባህታን ክዕረቑና! ውድእ ክብል’ወ! ስቓይ’ዛ ሓዳስ ኤርትራና። አረ! ሰሚዕኩምዶ ጥዑም ወረ፡ ምስ’ዚ ዜና ታንክታት ሓሊፈን ብመንደፈራ፡ ዓጠምጠም እና’በላ። [embed]http://demo.assenna.com/wp-content/uploads/2013/01/Bisrat_Daniel.pdf[/embed]

READ MORE

ሕጂኸ መን ከድዐ መን ጠለመ? 01-27-2013 ረድኢ ክፍለ ባሻይ እግሪ ጀጋኑና ምስ ሰጎመ ሕጂኸ መን ከድዐ መን ጠለመ? ድሃይ ዐወት ምስ ነቀወ ፎረቶ መን ድኣ ተረኽበ ዘራጊቶ? ሻማ-ሻማ ምስ በለ ጥሒሻ ኣብ መንጎዶ ጸንሐ ቀዳድ ክሻ! እንተዓጸኻ ጎሮሮ ናይ ዝብኢ ኣብ ጥቓኻ ’ጸንሕ ነቓዕ ገንኢ   ተዛረቢ ፎርቶ መን ጠለመ? ሕራይ ኢሉ ድሓር መን ሃደመ? ጎዶ ንህቢ ምዓር ዝብርበራ ኣበይ’ሞ

READ MORE

ተራን ምጥርናፍ መንእሰያትን መድረኻት ፖለቲካዊ ተቓውሞን ታደሰ ኪዳነ                       6ይ ክፋል             26/01/2013   ኣብ ዝሓለፈ ተኸታታሊ ጽሑፋት ከም ዝገለጽኩዎ፣ እቲ ክፉእ መግዛእትን ግፍዕን ህግደፍ ዝመረሮ ኤርትራዊ፣ ሃገሩ ገዲፉ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳንን ኢትዮጵያን ተሰዲዱ ኢዩ። ህግደፍ ኣጸቢቑ ዝፈልጦን፣ ኩሉ ግዜ ደጋጊሙ ዝዛረበሉን ‘ኤርትራዊ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ፣ ስቓይ ህዝቡን ሃገሩን ሸለል

READ MORE

  ጌናለዉ ጀጋኑ ኣብ ሃገርና ተስፋማርያም ወ/ጊዮርጊስ 26/01/2013 Norway   ብዙሕ ተሻቒልና ደንጉዮም እናልና ደቂ ሓራስ ነብሪ ሕጅስ ተበሲርና ጥዑም ወረኹም መድሕን ህዝብና ኣብ ዓዲዩ ዘሎ ደጀን ናይ ቃልስና   ካብ ውሽጢ ምንጪ ሕልምናዩ ብደገውን ኣይሓመቑን ተሰሪሑዩ ብዓቕሞም ይቃለሱ ኣለዉ ይጓየዩ ኣንታ ውጹዕ ህዝቢ ክወግሓልካዩ ካብ ሕጂ ንንዮ ህግደፍ ኣብቂዑዩ ይንዋሕ ይሕጸር ዓወትና ግድንዩ   ብውሕልነት ጽፉፍ ስራሕ ተጀሚሩ ብዘይ ሕብእብእ ሰራዊት ከበራብሩ ጥዑም

READ MORE

እንታይ እዩ በደልና ኣንቲ ሃገር ስውኣት መላኺ ሒዙና ዚኸይድ ናብ ጥፍኣት ከም ግብረ ሽበራ ናይ ሰላም መንድዓት ኣብ ምልእቲ ዓለም ገይሩና ገንሸላት! ኤርትራዊ’የ ከይብል ብስምኪ ኮሪዐ ምስልኺ ምኽፍኡ ክዕለል ሰሚዐ ዉሉድኪ ካብ ቤቱ *እናተቐምዐ    *ብሓይሊ እናተወስደ ኣብ ማሕዩር ብስቓይ እናተጣርዐ ደቀይ ዘይምባልኪስ ሓዚነ ነቢዐ! ብዓል ኣልጀዚራ፡ ቢቢሲ፡ ሲ ኤን ኤን ብሰንኪ መላኺ ድያብሎስ ኣረሜን ሲኦል ዜጋታታ ምዃንኪ

READ MORE

ሓደ እዋን መንግስቱ ሃየለማርያም ምስ ገሸ፡ ጀነራላቱ  ካብ ስልጣኑ ከውርድዎ ፈቲኖም ከምዝነበሩ ዝዝከር’ዩ። ኣብ’ታ መዓልቲ’ቲኣ  ኣብ ማእከል ኮምቢሽታቶ፡ ፊት ካተድራለ ኣብ ስራሕ ኔረ። ሽዑ ድሕሪ ፋዱስ ጸሓይ ብመራራ ኣብ ፊት ስርሐይ እዝግዮ ዝኾነ ጠያይቲ ዘው-ዘበለት ጂፕ፡ ቀይሕ ቆብዕ ጌሮም፡ ናይ ኣየር ወለድ ክዳን ዝተኸድኑ ወተሃደራት

READ MORE

ዝሓለፈ ሰኑይ 21 ጥሪ 2013 ጀጋኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልና ብታንክታትኩም ተዓጂብኩም ሃንደበት ንሚኒስትሪ ዜና ብምቁጽጻር ንሓላፊ ቲቪ-ኤረ ጋዜጠኛ ኣስመላሽ ኣብርሃ ብሓይሊ ብረት ብምስግዳድ “ ቅዋም ኪትግበርን ናይ ፖለቲካን ስግረ-ዶባትን እሱራት ኪፍትሑን” ዝጠልብ ጻውዒትኩም … ጻውዒት መላእ ህዝቢ ከምዘንበቦ ብማዕከናት ዜና ደምበ ተቓውሞ ምስተቓልሐ፡ እታ ንነዊሕ

READ MORE

ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ፡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንለውጢ ብምድጋፍ ሎሚ 27 ጥሪ ኣብ ፊት ቤተመንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ፡ 10 Downing Street ውዕዉዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓዲ እንግሊዝ ብሕልፊ ድማ ካብ ለንደን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኽቡ

READ MORE