ተስፋን ጽቡቕ መጻእን ሃገር ንልቦናና ዓብሊሉዎ፡ “ምእንቲ ናጽነት ኩሉ ባዕሉ ይፈልጥ” እናበልና ደም ርሂጽናን ክዒናን ዘምጻእናዮ ናጽነት ኳዅቶ ኣብቍሉ እናረኣናዮ፡ ሎሚ “ምእንቲ ለውጢ ኩሉ ባዕሉ ይፈልጥ” ክንብል ኣይወሓጠልናን እዩ ‘ሞ ነቲ ወዛል ኵሒል ንበሎስ ኣይግድን።