Abune Meqaryosብመጀመርያ ዒድ መብሩክን ርሑስ ሓዲሽ ዓመት ግእዝ ይግብረልና! ኣብ ድሮ በዓል ቅዱስ ዮሓንስ ንህዝቢ ኣብ ዝሃብዎ ቡራኬ፣ ብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ ተሪር ዝኾነ መልእኽቲ ኣተሓላሊፎም። ብዝያዳ ንትሕዝቶ ኣብ መርበብ ተዋሕዶ ክንረኽቦ ንኽእል።