ብድሆ ሓደ ተባዕ መንእሰይ ኣንጻር ኣቶ የማነ ገብረኣብ (ማንኪ) – ሪፖርታጅ – 1ይ ክፋል

ክቡራት ኣንበብቲ ሰላምታይ ይብጻሕኩም፤ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ብዛዕባ ኣብ ኣኼባ ፈስቲቫል “ሕጊ-ግደፍ” ፍራንክፈርት ብዕለት18.07.2009 ብሓደ መንእሰይ ዝቐረበ በዳሂ ርእይቶታትን ሕቶታትን ኣንጻር ኣቶ የማነ ገብረኣብ (ማንኪ) ንምቕራብ እዩ።


ኣብዚ ዓመት እዚ 2009 ፈስቲቫል ሕጊ-ግደፍ ፍራንክፈርት ብደገን ብውሽጥን ፈሺሉ ኢዩ ብዛዕባቲ ኣብ ደገ ዝተግብረ ሰላማዊ ሰልፊ ብተቓወምቲ ውድባትን ብሲቪካውያን ማሕበራትን ብግዱሳት ውልቀሰባትን፡ ዕውት ሰላማዊ ሰልፊ ከምዝነበረ ሓደ ካብቶም ናይ ዓይኒ ምስክር ኢየ።ብዛዕባ ሰላማዊ ሰልፊ ፍራንክፈርት ብተቓወምቲ ውድባትን ብሲቪካውያን ማሕበራትን ጸብጻባት ብሰፊሑ ስለ ዝቐረበ ኣብኡ ኣትየ ተወሳኺ ክጽሕፍ ኣይደልን።

ፈስቲቫል ሕጊ-ግደፍ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ይብዳህ ከምዘሎ ንሪኦን ንሰምዖን ዘሎና ጉዳይ ኢዩ፤ ብፖሊቲካዊ ዓይኒ ክርአ ከሎ ብሓሶትን ብምድንጋርን ጥራይ ፖሊቲካዊ ዓወት እናሓፈስካ ክትነብር ሰነ ሞጎታዊ ኣይኮነን፤ ሓሶት ሓጻር ኢያ መዋእላ፤ ስለዚ ሎሚ ፈስቲቫላት ሕጊ ግደፍ ኣብ ወጻኢ መፈሸሊ ሕሱር ፕሮፓጋንድኦም እናኾነ ኢዩ ዝኸይድ ዘሎ፤ ብቑጠባዊ ረብሓ እንተተራኢዩ እውን ብትዕቢት ተነፊሖም ኢዶም ምሃብ ድኣ ጸጊምዎም እምበር ብዘይካ ክሳራ ጥቕሚ ዝረኽብሉ ኣይመስለንን፤ ዝቋጻጸሮም ሕዝቢ ይኹን ትካል ስለ ዘየለ ግን ገንዘብ ህዝቢ ብከንቱ የባኽንዎ ኣለዉ፤ ሕዝብና ክኣ ብጥሜትን ሽግርን ይሳቐ ኣሎ።

ክቡራት ኣንበብቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብኣቶ ተስፉ ዘውደ ኣብ ዝተጻሕፈ ጸብጻብ ሰላማዊ ሰልፍን ፈስቲቫል ሕጊ-ግደፍ ፍራንክፈርትን ከምዚ ዝስዕብ ኣንበብኩ „ሓደ ቆራጽን ተባዕን መንእሰይ ንየማነ (ማንኪ) ሓንጎሉ ዘናውጽን መኣዝኑ ዘስሕትን ትምህርቲ ነስነሰሉ“ ዝብል ምስ ኣንበብኩ፤ ብዓቢይ ተገዳስነት ምሉእ ሓበሬታ ናይቲ ዝቐረበ ሕቶታትን ርእይቶታትን፤ መልሲ ናይ የማነ ማንኪን ንክርክብ ብዓቢ ድልየትን ተንቀሳቐስኩ ንሓያሎ ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ ሰባት ሓቲተ ከም ዝረኸብኩዎ ክኣ ኣዚዩ እዋናውን መሃርን ኣገደስን ኮይኑ ስለ ዝረኽብኩዎ እኒሆ ዓቕመይ ብዝፈቕዶ ትሕዝቶኡ ከቕርበልኩም ክፍትን ኢየ፡፡

እቲ መንእሰይ ሕቶኡ ንኣቶ የማነ (ማንኪ) ንኸቕረብ ማይክሮፎን ተዋህቦ ዘረብኡ ብከምዚ ዝስዕብ ካኣ ጀመረ „ እዚ መምርሒ ሕቶታት ብምሉኦም ተሓቲቶም ምስቀረቡ ኢና መልሲ

ንህብ ዝተባህለ ኣነ ብወገነይ ንኩሉ ዝቐረበ ሕቶታት ብቁዕ መልሲ ከይተዋህበ ንከይሕለፍ ዋላኳ ስኽፍታ እንቶሎኒ፤ ነዘን ናተይ ሕቶታት ግን ብቑዕ መልሲ ክረክብ ተስፋ ብምግባር ናብ ሕቶታተይ ይኣቱ“ ብምባል ናብቲ ሕጊ-ግደፋውያን ዘይተጸበይዎን ክልዓል ዘይደልይዎን ርእይቶታትን ሕቶታትን ብከምዚ ዝስዕብ ጀመረ።

„ኣብዚ ቀረባ እዋን ፕረሲደንት ኢሳያስ  ምሰ ናይ ካብ ወጻኢ ሃገራት ንዝመጹ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ፤ ብዛዕባ ዲሞክራስን ሰልፍታትን ምርጫን ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ  ሰልፍታት ምቛም ይኹን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ምግባር ድሕሪ ኣርባ ዓመታት ዋላ እውን ጨሪሽኛ ኣይንገብርን ክብል ሰሚዕና፤ ቀጺሉ እውን ገለ ካብተን ብደሞክራሲያዊ ኣገባብ ምርጫ ዝገበራ ሃገራት ካብ 20 ክሳብ 30 ዝኾኑ ሰባት ብዓሌታውን ሃይማኖታውን ምኽንያታት ከምዝሞቱ ብምግላጽ ደሞክራሲ ከምዚ እንተድኣ ኮይኑ ኣየድልየናን ኢዩ እውን በለ „

ኢሉ ናብ ሕቶኡ ከምርሕ ጀመረ።

„ልክዕ ኢዩ ዓሌትን ሃይማኖትን ኣብ ሓደ ሃገር ናቱ ኣሉታዊ ጽልዋታትን ሳዕቤናትን ክህልዎ ይኽእል ኢዩ፤ እዚ ግን ኣብ ሃገርና ጥራይ ኣይኮነን፤ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘሎ ኩነታትን ሽግርን ኢዩ። ብሕግን ብፍትሕን ብደሞክራሲያዊ ኣገባብን ግን ክፍታሕ ይክኣል ኢዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ። ኣብ ሃገርና ግን ሕግን ፍትሕን ደሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣሳራርሓን ስለ ዝጎደለና ኢና ኣብዚ ኩሉ ሽግር ኣቲና ዘሎና„  ምስ በለ ኮራኩር ሕጊ-ግደፍ ክጸርዎ ኣይካኣሉን ከም

ኣመሎም ክኣ ብሕርቃን ዋጭ ዋጭ  በሉ፤ ማይክሮፎን ከሕደግዎ ክኣ ፈተኑ፤ ውሑዳት ዕዱማት ወጻእተኛታትን ቋንቋ ትግርኛ ዘይርድኡ በቲ ዋጭ ዋጭ ገሪምዎም ቁሊሕ ምሊሕ ክብሉ ጀመሩ፤ ከምኡውን ገለ ነቲ ሕቶ ብዝግባእ ዘይሰምዕዎ ሰባት እውን ብወገኖም እቲ

ሕቶ ኣይሰማዕናዮን ይደገመልና ኣዛርብዎ ! ብምባል ጫው ጫው ኮነ።

እቲ መድረኽ ካብ ናይ ሕቶን መልስን ምዃኑ ተረፉ ናብ ናይ ሕማቕ ቃላት ምድርባይ ዓውደ ውግእ ተቐየረ።ሓታታይ ግን ድምብርጽ ከይበሎ ርእይቶኡ ብምቕጻል „ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ምርጫ 20-30 ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም ኣብ ሃገርና ግን ብውሳኔ ሓደ ውልቀ ሰብ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ተኸፈተ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተሰዊኦም ኢዮም።

ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ ኣብ 2000 ዓ.ም.ፈ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን 20 ሽሕ ኣሓትን ኣሕዋትን ኣቦታትን ተሰዊኦምና፤ ኣሽሓት እውን ካብ ሕዝቢ ግደ ሞትን ስንክልናን ከቢድ መቑሰልትን ኮኑ፤ ኣሽሓት ካብ ዝፈትውዋ ገዝኦምን ዓድታቶምን ተፈናቐሉ„ ምስ በለ እሞ ዝነበረ ዋጭ ዋጭን ምግቡዕባዕን ምድሃልን እዚ ክባሃል ኣይካኣልን። ብሰማዒ ሚዛን ንከይዋሃቦን ማይክሮፎን ንኽሕደግን ካብ መድረኽ እውን ተሓተ።

ኣቶ የማነ ማንኪ ዝገብሮ ጠፊእዎ ናይ ሕርቃን ሰሓቕ እናሰሓቐ ነዚ ኩነታት ጠጠው ዘብሎ ብምስኣኑ ዘይተጸበዮ ብድሆ ከም ነጎዳ ስለዝቐረቦ ከይፈተወ ክሰምዖ ተገደደ፤ ሓታታይ በዚ ኩሉ ምስሕሓብን ተህዲድን ከይተሰናበደ ንሳልሳይ ግዜ ዘረብኡ ብምቕጻል

„ይዝከረናዶ ኤርትራ ናጻ ኣብ ዝወጻትሉ ኣብ ከተማ ቦሎኛ ንገለ ካብ ሜዳ ዝመጹ ሰበስልጣናት (ተጋደልቲ) ኣታ እዚኦም ኢዮም!  ኣታ እዚኦም ኢዮም! ናጽነት ዘጓናጸፉና ! ኣታ እዚኦም ኢዮም ንሓያላት መንግሰታት ዓለምን፤ ካብ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ሰራዊትን ዘለዋ ኢትዮጵያ ሲዒሮም ናጽነት ዘጓናጹፉና !! እናተባህለ ብኣቶ ዘመደ ተኽለ (ኣብዚ ግዜዚ ኣምባሳደር ሕጊ-ግደፍ ኣብ ኢጣልያ) ዝጨደረን ዝገለጸን!።

ኣብ 2001 ድማ ንገለ ካብኣቶም ኣታ እዚኦም ኢዮም! ኣታ እዚኦም ኢዮም! ክሓድቲ ሃገር!

ኣታ እዚኦም ኢዮም! ኣታ እዚኦም ኢዮም ተንበርከኽቲ! ንሃገር ኣሕሊፎም ዝሃቡ እናተባህለ ብቲቪ ኤረን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኣኼባታት ሕጊ ግደፍ እዝንና ጸመምና፤  ናይ ሓደ

ወገን ክሲ ጥራሕ ሰሚዕካ ንምፍራድን ንምቕባሉን ክኣ ክሳብ ሕጂ ጸጊሙና ኣሎ።

ኣብ ሃገርና  ሕጋውን ፍትሓውን ግልጻውን ዝኾነ ኣሰራርሓ እንተዝነብር ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ጉዳኦም ቀደም ተጻርዩ ቀሲና ምነበርና፤እዞም „ተንበርከኽቲ ከሓድቲ ሃገር ኢዮም ተባሂሎም ዝግለጹልና ዘሎዉ ሰበስልጣናት ነበር ግን መእሰሪኦም ምኽንያት ኣብ ሃገርና ፍትሕን ደሞክራስን ይንገስ፤ ውግእ ንሃገርናን ንሕዝብናን ኣየዋጽኣን ኢዩ፤ ስልጣን ንሕዝቢ፤ ናይ ሓደ ሰብ ውሳኔ ጥራይ ኣይንቕበልን ስለ ዝበሉ ጥራይ ኢዩ፡ ኣብ ትሕቲ መቓብርን ኣብ ጎዳጉዲ ዒራ ዔሮን ሰፊሮም ዘለዉ።

ደሞክራሲያዊን ፍትሓውን ርእይቶ ሕዝብን ኣብ ግምት ዝእቱ ስርዓት እንተዝህልወና ነይሩ እዚ ኩሉ መስዋእትን ስንከልናን ማእሰርትን ስደትን ሕሰምን ድኽነትን ኣይመጋጠመናን ነይሩ ሃገርና እውን ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ደልሃመት ኣይምሃለወትን ኣብ ምዕቡል ዝኾነ ደረጃ በጺሓ እውን ምሃለወት፤ ስለዚ ብወገነይ ደሞክራሲ ከምቲ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ክገልጾ ዝፈተነ

ሽግር መፍጠሪ ዘይኮነ ሽግር መፍትሒ ኢዩ በሃላይ ኢየ።

ስለዚ ካብቲ ብምረጫ ምኽንያት ካብ 20-30 ሰባት ዝሞቱ፤ ብጌጋ ውሳኔ ናይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን 20 ሽሕ ዝኾኑ መስዋእቲ ኣሓትን ኣሕዋትን ብወገነይ ቅቡል ኣይኮነን።

ጌጋኻን ድኽመትካን ኣብ ክንዲ ምቕባል ግን ንሕዝብን ሃገርን ኣብ ዒንክሊል ምእታው ጥራይ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ እዚ ዓቢ ገበን ኢዩ ይብሎ፤ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ርእይቶታተይን ሕቶይን  ክብሎ ዝደሊ ከምቲ ኣቶ የማነ ኣብ መደርኡ ዝበሎ ናይ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ተጻብኦታት ኣሎና ጥራይ ዘይኮነ ሓድነት ሕዝብናውን ከም ቀደሙ ዘይምህላዉን ሰላምን ስኒትን ፍቕርን እውን ኣብ ውሽጥና ዘይምህላው እቲ ካብ ኩሉ ዘሰክፍን ዘተሓሳስብን ንሃገርና እውን አብ ሓደጋ ከየውድቓ ዘፍርሕን ዘተሓሳስብን ጉዳይ ኢዩ„ ምስ በለ እሞ ማይክሮፎን ካብ ኢዱ መንጢሎም ወሰድዋ። ኩቡራት ኣንበብቲ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዝቐረበ ሓውሲ ርእይቶን ሕቶን ናይዚ ተባዕ መንእሰይ፤ መልሲ ወይ ርእይቶ ናይ ኣቶ የማነ ማንኪኸ እንታይ ክኸውን ኢዩ? ኣብ ካልኣይ ክፋል ተኻታተሉ። ይቕጽል………

ዓወት ንሕዝቢ ኤርትራ

ውድቀት ንሕጊ-ግደፋውያን

ኣብርሃም ተኽለ

  01.08.2009


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *