ጸብጻብ ስፖርታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ

Californiaብመጀመርያ ቅድሚ ናብ ጸብጻብ ምኻደይ ድምጺ ኣሰና ንዓና ንሰማዕታ ንምሕጓስ ገጻታ ኣስፊሓ ዓምድታት ኣርቢሓ  ስለዝመጸት፥ ንኹልና ኣብ መላእ ዓለም ዘለና ፈተውታን ሰማዕታን ኣሰየ ኣሰና እንቋዕ ሓጎሰና ክብል ይደሊ።

ቀጺለ ጸብጻብ ስፖርታ፡ እቲ ንመበል 26 ጊዜኡ ዝካየድ ዘሎ ዓመታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ትማሊ 3 ሓምለ 2011 ዓ.ም. ኣብ ከተማ ኦክላንድ ኣብ ዝርከብ ሜሪት ካሌጅ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ድቪዝዮን ውድድር ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣሜሪካ ዝመጻ ዕስራ ጋንታት ይሳተፋ ኣለዋ። ኣዞም ተጻወቲ ትማሊ ኣብ ኦክላንድ ዝነበረ ብርቱዕ ጸሓይ ዝፈጠሮ ውዑይ ክሊማ ኣየር ከይበድሆም ውድድራቶም ከካይዱ ዊዒሎም። ኣብ ናይ ፈላሚ ግጥማተን ድማ እዚ ዝስዕብ ዉጺኢት ተረኺቡ ኣሎ።

ካብ ቀዳማይ ምድብ ጋንታ ሎስ ኣንጀሎስ ንጋንታ ፖርትላን 4 ብ 1 ክትስዕራ እንከላ፡ ጋንታ ባልቲሞርን ጋንታ ኣዱሊስ ስያትልን 3ብ 3 ተፈላልየን።

ካብ ሳልሳይ ምድብ ጋንታ ሰላም ኣትላንታ ንጋንታ ደንቨር 6 ብ 2 ክትስዕራ እንከላ፡ ጋንታ ሳን ሆዘ ወሪራ ንጋንታ ኦክላንድ ተስፋ 3 ብ 1 ሲዒራታ።   
ካብ ራብዓይ ምድብ ጋንታ ሚኖሶታ ሳሊና ንጋንታ ርችመንድ ስኒት 7 ብ 1 ክትስዕራ እንከላ፡ ጋንታ ሳን ዲያጎ ንጋንታ ዳላስ ስታር 2 ብ 1 ሲዒራታ።
ካብ ሓምሻይ ምድብ ጋንታ ቨርጂንያ ንጋንታ ሳን ሆዘ ኤርትራ 9 ብ 0 ክትስዕራ እንከላ፡ ጋንታ ዋሽንጊቶን ዲሲ ንጋንታ ህዩስተን ሓኒሽ 5 ብ 0 ሲዒራታ።
ኣብዚ ውድድራት ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣብ ምድብ ክልተ ተመዲበን ኣብ ዘለዋ ጋንታት ዝግበር ስፖርታዊ ምትህልላኽ እዩ። ኣብዚ ውድድር ምድብ ክልተ ኣዝየን ሓያላት ጋንታት እየን ዘለዋ። እታ ተደጋጋሚ ሻምፕዮን ዝኾነት ጋንታ ኣሌክሳንድርያ፡ እታ ህቡባትን ሙኩራትን ተጻወቲ ዝሓቖፈት ብልምዳዊ ኣጸዋውዓ ጋንታ ደቂ ማና ዝብል ቅጽል ስም ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜ ሸውዓተ የሕዋት ደቂ ማና ዝተጻወቱላን ዝጻወቱላን ዘለው ጋንታ ዳህላክ ሳን ፍራንሲስኮ፡ ሓያል ጋንታ ኦሬንጅ ካውንትን እታ ንመጀመርያ ጊዜኣ ትሳተፍ ዘላ ብኣባላት ማሕበር ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ዝቖመት ጋንታ ኣለናን ኣብዚ ምድብ ኣለዋ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ውድድር ጋንታ ዳህላክ ሳን ፍራንሲስኮ ንጋንታ ኦሬንጅ ካውንቲ ድሕሪ ሓያል ምትህልላኽ 3 ብ 2 ሲዒራታ።

ኣብዚ ዕለት’ዚ እቲ ኣዝዩ መሳጥን ሰሓብን ዝነበረ ጸወታ እቲ ኣብ ሞንጎ ሓያል ጋንታ ኣለክሳንድርያን ኣብ ሞንጎ ጋንታ ኣለናን ዝተገብረ ውድድር እዩ ኔሩ። ጋንታ ኣለክሳንድርያ ኣራንሾኒ ጻዕዳ ሽራጥ ዘለዎ ማልያን ቁምጣን ለቢሳ ክትኣትው እንከላ፥ ተጻወቲ ጋንታ ኣለና ብኣቶ ሓጎስ ተክለ ወናኒ ተኽለ ኮንስትራክሽን ዝተወፈየላ ኣለና ዝብል ጹሑፍ ብዓቢ ዝተለጠፎ ቀይሕ ማልያን ጸሊም ቁምጣን ለቢሶም፡ ንዝኽሪ ኣቶም ኣብ ቀላይ ሜዲተራንያን ዝሃለቑ ኣስታት 400 መንእሰያት ናይ ሓዘን መግለጺ ጸሊም ጨርቂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተጻዋታይ ጸጋማይ ኢድ ኣሲሮም እዮም ንሜዳ ወሪዶም።

ጋንታ ኣለና ነታ ሓያል ጋንታ ኣለክሳንድርያ ክትስዕራ’ያ ዘይኮነስ፥ ጋንታ ኣለክሳንድርያ ብኽንደይ ጎል ከተፋንዎም እያ ዝብል ሕቶ’ዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተዓዛባይ ኔሩ። እቶም ንኹሉ ነገር ስኒ ምንካስ ዝመለለይኦም መንእሰያት ሕጂውን በቲ ሓያል ተጻዋታይን ሓለቓ ጋንታ መድሃኔ ኣፈወርቂ እንዳተመርሑ ካብ ጋንታ ኣለክሳንድርያ ከምዘይሓምቁ ከርእዩና ጊዜ ኣይወሰደሎምን። ሓያል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻም ድማ ኣብ መበል 38 ደቒቕ ብሰናይ ካሕሳይ ሸቶ ኣመዝጊቦም 1 ብ 0 ንዕረፍቲ ተፈላለዩ። እቶም ዘይተጸበይዎ ሓያል ኒሕን ሓቦን ተጻወቲ ጋንታ ኣለና ዘጋጠሞም ተጻወቲ ኣለክሳንድርያ ማዕረ ተፈላሊ ሸቶ ከመዝግቡ ሓያል ጻዕሪ እኳ እንተካየዱ ነቶም ልደቶም ንኸይድፈር ዝዓረዱ ተጻወቲ ጋንታ ኣለና መድሃኔ፡ ኢሰያስ፡ ኣቤልን ኣሜሪካዊ ሓላው ልደት ቲም ክሓልፍዎም ኣይከኣሉን። ተጻወቲ ጋንታ ኣለክሳንድርያ ጸብለልታ ጸወታ እኳ እንተነበሮም፡ እቲ ጸወታ ብዓወት ጋንታ ኣለና 1 ብ 0 ተዛዚሙ። ጋንታ ኣለና ኣብ ዝቕጽል ምስታ ሓያል ጋንታ ዳህላክ ሳን ፍራንሲስኮ ክትገጥም እያ። ዓቢ ምትህልላኽን ምፍኽኻርን ክህልዎ ድማ ትጽቢት ኣሎ።

ጎኒ ጎኒ እዚ ውድድራት ኤርትራውያን መንእሰያት ምስ ደቂ ትምህርቶም፣ ደቂ ገዛውቶም፣ ቤተሰቦም፣ ወዲ ኣሃዱኦም ወዘተ ተራኺቦም መግቢ ዓዶም እንዳስተማቐሩ ይዘናግዑን ጹቡቕ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ የሕልፉ ምህላዎም ኣብቲ ቦታ ተዓዚብና ኣረጋጊጽና።

ስጋብ ቀጻሊ ጸብጻብ፡ ፍቕርን ሰናይ ምዝንጋዕን ንኹሎም መንእሰያት፡ ከምኡዉን ቀጻሊ ዓወት ንጋንታ ኣለና ይምነ።

ሰሎሙን ገብረእየሱስ፡ ሓደ ካብ የዕሩኽቲ ኣሰና ካብ ኦክላንድ-ካሊፎርንያ


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *