ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ሱዳን ኤርትራውያን ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ብምስጓጉ ኮኒኑ።

ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (UNHCR) ሎሚ 26 ሓምለ ኣብ ዘውጻኦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ መንግስቲ ሱዳን ንኣህጉራውን ናይ ሱዳንን ሕግታት ብምጥሓስ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ብምስጓጉ ብትሪ ኮኒኑ።


ብመሰረት’ቲ ብላዕለዋይ ኮምሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋህበ ናይ ኩነነ መግለጺ፡ መንግስቲ ሱዳን ትማሊ ሰኑይ 6 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብመኪና ጽዒኑ ብብሓይሊ ናብ ዶብ ኤርትራ ከስግሮም ከሎ፡ ክልተ ዘሊሎም፡ ሓደ ብኡንብኡ ክምወት ከሎ ሓደ ካልእ ሰንኪሉ፡ እቶም ዝተረፉ ኣርባዕተ ድማ ብግዴታ ናብ ኤርትራ ተሰጕጎም ኣለዉ።

እዚ መንግስቲ ሱዳን ንናይ ገዛእ ርእሱን ሕግታትን ኣህጉራዊ ግዴታኡን ብምርጋጽ ዝወሰዶ ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ስጉምቲ ተደጋጋሚ ምዃኑ ‘ውን UNHCR የረጋግጽ።

እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣቲኹም ብዝብል ጉልባብ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ‘ሞ፡ ናይ ዑቕባ ቅጥዕታት ከይማላኣሎም ብመንግስቲ ሱዳን ፍቓድ ተኸሊኦም ዝጸንሑ እዮም።

UNHCR ኣብ መግለጺኡ፡ ካብ ወርሒ ግንቦት ናይዚ ዓመት’ዚ ጥራይ መንግስቲ ሱዳን፡ ልዕሊ 30 ኤርትራውያን ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ ኤርትራ ሰጕጉ ‘ሎ። እቶም ናብ ኤርትራ ብሓይሊ ተመሊሶም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ማእሰርትን ግፍዕን ክወርዶም ምዃኑ ‘ውን ብተወሳኺ የገንዝብ። መንግስቲ ሱዳን ከምዚ ዝኣመሰለ ግዴታዊ ምስጓጕ ደው ኣቢሉ፡ ኣቶም ስደተኛታት ናይ ስደተኛ ቅጥዕታት ክማላኣሎም ፍቓድ ክህብ የተሓሳስብ።

መንግስቲ ሱዳን፡ ብሽፋን ዘይሕጋዊ መገሻ ባዕሉ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ምስጕጕ ሓሊፉ፡ ሓይልታት ጸጥታ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሱዳን ከምድላዮም ሓምቢሶም፡ ንዘድልዩዎም ካብቲ ስርዓት ኣምሊጦም ዝመጽኡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክጨውዩ ክተሓባበሮም ከምዝጸንሐ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ።

ነዚ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጻባእ ንኤርትራውያን ግዳያት ካልኣይ ግዜ ግዳይ ዝገብር ኢሰብኣዊ ስጉምቲ ደው ንምባል፡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ጸቕጢ ንምግባርን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ንምቅልዑን፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ዘዝነብሩሉ ሃገራት ኣብ ዘሎ ኤምባሲታት ሱዳን ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ኣሰና ትጽውዕ።


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *