ተስፋ ፍትሓዊት ኤርትራ ህያው ንግበሮ!

 

ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያንን መሓዙት ኤርትራን፡ ነታ ጥዋፍ ፍትሕን ሰብኣዊ መሰላትን፡ ተስፋ መጻኢ ኤርትራን ዝጸልመተላ 18 መስከረም 2001 ንመበል 10 ዓመት ክዝክርዋ እዮም።

 

እታ መዓልቲ፡ መዘከርታ ናይቶም ዓበይቲ መራሕቲ ሰውራ ኤርትራን መራሕቲ መንግስትን ዝነበሩ ጀጋኑ ተጋደልትን፡ ጋዜጠኛታትተን ተተይ ዝብላ ዝነበራ ጋዜጣታት ብሕትን ዝተኣስሩላን ዝተሰወሩላን ዕለት ጥራይ ኣይኮነትን። ስእነት ፍትሒ ሃገርና ዝጎልሓላን፡ ምንጪ ናይቲ ብደረጃ ዓለምኤርትራ ዓባይ ቤት ማእሰርቲኮይና ምህላዋ ዝገልጽ ቅጽልውን እያ። ንዕርቂ ሰናይ ተበግሶ ዝወሰዱ ዓበይቲ ዓዲ፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ካብ ወፍሪ ባርነት ክወጹ ዝደለዩ መንእሰያት፡ ነጋዶ፡ ምሁራት ዓድን ወለዲቶም ሃገር ገዲፎም ዝወጹ መንእሰያትን፡ ኩሎም፡ ግዳይ ናይቲ ኣብ መስከረም 18 2001 ዝበኣሰ ዓመጽ ኮይኖም እዮም። ኣብዛ ናይ ኤርትራ ጸላም መስከረም፡ እቶም ፖለቲካዊ መኣዝን ሃገርና ከዐርዩ ተስፋ ዝነበሮም መራሕቲ፡ ምስቶም ቅድሚኦም ግደ ዓመጽን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ኮይኖም ዝነበሩ ግዳያትን ተጸንቢሮም፡ ነቲ ካብ ግዜ ነጻነት ኣትሒዙ ክነጽህ ዝነበሮ ሕማማት ኤርትራ ከፍውሱ ተሰወሩ።

መብዛሕትኦም ኣብታ ዕለትቲኣ ዝተኣስሩ፡ ከምኡውን ነዓኣቶም ስዒቦም ዝተሰወሩ ሃገራውያን፡ ክንደይ ግፍዕን ውርደትን ከምዝረኸቡ፡ ገሊኦም ደሃይ ከምዘይብሎም፡ ገሊኦምውን ከምዝሞቱ ይንገር። ካብዚኦም ኣብ መጋብኣያ ቤት ፍርዲ ዝወዓለ ሓደ የልቦን።

ጸቢብ ረብሓ ዘለዎም ገለ ኤርትራውያን ገዲፍካ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ንመስከረም 18 2001 ከም ሓንቲ ጸላምዕለት ብጽልኢ ዝርእያ። ማሕበረሰብ ዓለምውን እንተኾነ፡ ነቲ ዝተገብረ ግፍዒ ብንጹር ድምጺ ኮኒኑ፡ እቲ ኩነታት ክእረም ድማ ብተደጋጋሚ ጸዊዑ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ንኹሉ ናይ ውሽጥን ግዳምን ጻውዒት ጸማም እዝኒ ሂቡዎ ይርከብ።

እቲ ኣብ 2001 ዝተወስደ ናይ ዓመጽ ስጉምቲ ከምዚ ኢሉ ከይተዓረየ ክቕጽል፡ ክምኽነየሉ ዘይክእል፡ ኢሰብኣዊ፡ ሕገኣልቦ ተግባር ስለዝኾነ፡ በዚ ናይ ዓስራይ ዝኽሪ ኣጋጣሚ፡ ኩልና ኤርትራውያንን መሓዙት ኤርትራን፡ ተወፋይነትና ንራህዋን ፍትሕን ህዝብና እነሐይለሉን እነሐድሰሉን፡ ነታ ኣሽሓት ጀጋኑ ዝተሰውኡላ ፍትሓዊት ኤርትራ ህያው ክንገብር ኣበርቲዕና እንጽዕረሉን ግዜ ክኸውን ንጽውዕ።

ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እንርከብ በርገሳውያን ማሕበራት፡ ኣብ ጎድኒቶም ግዳይ ዓመጽ ዝኾኑ ደቂ ሃገር ደው ኢልና፡ ንፍትሒ ብምጽዋዕን መብጽዓና ብምሕዳስን፡ ነዛ መበል 10 ዓመት ዝኽሪ 18 መስከረም ክንዝክራ ከምዘለናውን ነተሓሳስብ።

ነዛ ትእምርቲ ናይቶም ዝቐደሙን ዝደሓሩን ግዳያት ኤርትራ ኮይና ዘላ 18 መስከረም፡ ከም ምልክት ስቅያት ናይዞም ገና ኣብ ጸላም ዝርከቡን ድሮ መስዋእቲ ዝኸፈሉን ኤርትራውያን ግዳያት፡መዓልቲ ጸሊምጋማ’ (black ribbon day) ኢልና ጸዊዕናያ ኣለናሞ፡ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ኣዕሩኽ ኤርትራን፡ ነዛ ምዓልቲ ዓመጽ፡ ምሳና ሓቢርኩም፡ መዓልቲ ዝኽርን ተሃድሶ መብጽዓን ብምግባር፡ ጸሊምጋማ ወዲና ዘይተምበርካኽነትና ንዓመጽን ምልክን እነርእየላ፡ ኣብ ጎድኒቶም ካብ እዋን ነጻነት ኣትሒዞም ዝተገፍዑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደው ኢልና ከምዘለና ምሕዝነትና እነመስክረላን፡ ከምዘይረሳዕናዮም እነረጋግጸላን ዕለት ክንገብራ ደጊምና ንጽውዕ። ብዘየማትእ ድምጺ፡ ሓቢርና ዓመጽ ንኹንን።

መስከረም 2011

ሱወራ ማእከል ሰብኣዊ መሰላት

ኤርትራውያን ንሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላትዓባይ ብሪጣንያ

ርሊዝ ኤርትራ

ዜጋታት ንዲሞክራስያዊ መሰላት ኣብ ኤርትራስድሪ

ኣሰና ፋውንደሽን

 


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *