ዓርከይ ተዓዊትካ ካብ ህግደፍ ተላቒቕካ

ንብዙሕ ዓመታት ተደፊኑ ኣእሙረይ ዝምዕዱ ከይሰምዕ ንቕጽ ስኣን ሕራይ ደረቐኛ ኮይነ ከምቲ ሓሳዊ መራሕየይ ንህግደፍ ኣሚነ ንኾንቱ ዓሪቡ ሕልናይ ምኽሪሕዋት ዘይምስማዕ ሳዕቤኑ ጉድኣት እንሆ ብቀረባ ንዕዘቦ ናይ ህግደፍ ጥፍኣት እናረአዩ ዝሰጥሙ ዘለዉ ናብ ሲኦለ መዓት

ንብዙሕ ዓመታት ተደፊኑ ኣእሙረይ
ዝምዕዱ ከይሰምዕ ንቕጽ ስኣን ሕራይ
ደረቐኛ ኮይነ ከምቲ ሓሳዊ መራሕየይ
ንህግደፍ ኣሚነ ንኾንቱ ዓሪቡ ሕልናይ

ምኽሪሕዋት ዘይምስማዕ ሳዕቤኑ ጉድኣት
እንሆ ብቀረባ ንዕዘቦ ናይ ህግደፍ ጥፍኣት
እናረአዩ ዝሰጥሙ ዘለዉ ናብ ሲኦለ መዓት
ብባዕሎም ዝኣጎዱዎ ናይ መሬት ግሃነ እሳት

ብሓቂ ተማሒርካ ካብ ህግደፍ ዝለቐቕካ
ኣድጊ ዘይጸሮ ሰኸም ሕማምካ ኣራጊፍካ
ምስጋና ይኹኖ ብተረድኦ ናብዚ ዘብቃዓካ
ካብ ጸረ ህዝቢ ምጥቓዕ ናብ ሰብ ተቐይርካ

ድርቅና ሸፋቱ ኣብዘይ ከተማኦም ጉያጉያ
ክንርኢና ፋይዳ ተለዎ ምግታር ኣብ ጽርግያ
ዘድሕን የለን ጠፍናቓ ጫሓማ ኩላ ጎሪሓያ
ምስ ሓያላት ዓለም ምውጣጥ ኣይተዋጽእንያ
ተማሳሲልካኳ ዘይተኻእለስ ብእምኒ ደርበያ

ከም ከልቢ ውሕ በሉ ተሉና ውሕ ንብል
ሳዕስዑ ተበሉና ንስዕስዕ ብዘይ ውልውል
ንቐሉ ተበሉና ብድድ ኣበይኳ ኣይንብል
ተጻረፉ ተበሉና ሕራይ እናተሓጎስና እልል
ሰሪዮሙና ኩሉ ዝበሉዎ ኣሜን ከም ንብል

እንሆ ኸኣ ሕጂ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዚዞም
ብኩበን ዝተዓደሉ ዶክተርነት ተዓጂቦም
ተስፋ ንዘይርከቦ ሓንቲ ንዘይጠቕሞም
ትርጉም ንዘይብሉ ብሕማቕ ከላልዮም
ሰነፋት ምዃኖም ኣብ ዓለም ከጋልጾም
ኣነስ ኣምሊጠ ኻልኦት ከማይ የምስሎም
ነቶም ናይ ሓንጎል ጭንቀት ዘስዓበሎም
ብፍርሒ ካብ ህግደፍ ምልቓቕ ዝኣበዮም
ድኹማት ሰባት ሕልናኦም ዝጸንቀቐሎም

ምስ ህዝበይ ከይስለፍ ዓይነይ ዘዕወርክኒ
ተመስግን ነጻ ኮይነ ጽቡቕ ተሰሚዑኒ
ስኽፍታይ ኣራጊፈ ካብ ሰብ ታይ.ይብለኒ
ካብ ተንኮልኪ ተላቒቐ ህግደፍ ደሓንኩኒ
ዝተረፍኩም ቆራጻት ኩኑ ዽሕረይ ስዓቡኒ
ኤረና ኩሑሎ ሎም ዘመን ሓዲኡሎ

ብተስፋማርያም ወ/ጊዮርጊስ
30/01/2010 Norway

aseye.asena@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT